140
Store Locator
Find Address
Download APP
#優鮮登場【香港製造 Utimask 成人3D口罩】

口罩日日都要換,戴得舒適又可以起到保護作用嘅口罩真係好重要!

香港製造嘅Utimask 成人3D口罩屬於ASTM Level 3最高級別嘅防護口罩,BFE‧PFE ≥ 98%,有效阻隔及過濾細菌/ 粒子/ 灰塵,3D立體透氣防悶剪裁就更加係啱晒怕焗人士!