140
Store Locator
Find Address
Download APP
#優鮮登場【好味又好睇嘅鯛魚燒小食】

年年有「魚」,咁好意頭嘅鯛魚燒禮盒啱晒用嚟送禮!​

日本直送嘅Suzuki Eikodo愛之鯛魚燒雜錦禮盒,一盒入面有3款口味,朱古力、紅豆同吉士,口感蓬鬆綿密!識食小貼士叮返嚟熱食味道仲jeng,包你愈食愈滋味!