150
Store Locator
Find Address
Download APP
【那些年我們一起吃的永和豆漿早餐】

豆漿就好似係中式早餐中不可欠缺嘅餐飲,一杯豆漿 + 一份油條就係簡單美味嘅一餐。而永和豆漿更加係家傳戶曉嘅出品,而家你屋企都可以長備喇,呢款即沖永和豆漿,一沖就可以還原那些年嘅豆漿早餐滋味,快啲衝嚟買啦!

永和 經典原味 / 無蔗糖添加即沖豆漿 12 小包裝