150
Store Locator
Find Address
Download APP
#歡迎新成員加入肉乾大家庭【安在家中食台灣嘢✈️】

太忙冇時間去台灣旅行?而家送個好消息畀大家,就係珍殿新推出嘅三款Made in Taiwan 嘅地道肉乾!獨家醬汁醃製嘅蜜汁豬肉乾、一食上癮嘅黑胡椒豬肉乾,仲有用澳洲牛肉整嘅五香牛肉乾,款款都咁惹味,你真係忍到口?!

珍殿 豬肉乾/ 牛肉乾120-150克