130
Store Locator
Find Address
Download APP
#清涼果汁【Malee 100%番石榴果汁】

天時暑熱,最好就飲返杯清涼果汁!

#新登場【Malee 100%番石榴果汁 1000毫升】($24),挑選新鮮嘅番石榴製成,除咗直接飲用,仲可以用嚟整雪條,透心涼!