140
Store Locator
Find Address
Download APP
【宴客送禮好酒推介】

Party 要盡興又點少得一支靚酒?今期好酒新貨 - 2支嚟自舊世界嘅法國波爾多紅酒!​

朗瑞歌城堡波爾多梅多克中級酒莊紅酒果味相對集中,口感偏向輕柔果味型​

蒙斯之塔酒莊波爾多瑪歌區紅酒產於著名列級酒莊,混合咗水果、香料同木質氣味,強勁而優雅,口感濃郁,層次豐富